Marsz Autonomii 2020 odbędzie 11 lipca. Tradycyjnie wyruszamy z katowickiego placu Wolności w samo południe. Niestety z powodu epidemii COVID-19 obostrzenia umożliwiają przeprowadzenie marszu na bardzo ograniczoną skalę.

W Marszu mogą wziąć udział jedynie 150 pełnoletnich osób. Uczestnicy będą oznaczeni specjalnymi okolicznościowymi koszulki i dostaną żółto-niebieskie maseczki. Podsumowując, aby wziąć udział w Marszu Autonomii należy zaakceptować regulamin i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Regulamin
Wyślij zgłoszenie

Marsz Autonomii 2020 odbędzie 11 lipca. Tradycyjnie wyruszamy z katowickiego placu Wolności w samo południe. Niestety z powodu epidemii COVID-19 obostrzenia umożliwiają przeprowadzenie marszu na bardzo ograniczoną skalę.

W Marszu mogą wziąć udział jedynie 150 pełnoletnich osób. Uczestnicy będą oznaczeni specjalnymi okolicznościowymi koszulki i dostaną żółto-niebieskie maseczki. Podsumowując, aby wziąć udział w Marszu Autonomii należy zaakceptować regulamin i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Regulamin
Wyślij zgłoszenie

Regulamin Marszu Autonomii 2020

I. Postanowienia Ogólne

§ 1. Organizatorem wydarzenia pn.: Marsz Autonomii jest Stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska. W dalszej części Regulaminu nazywany Marszem.
§ 2. Celem Marszu jest upamiętnienie setnej rocznicy nadania Statutu Organicznego Województwu Śląskiemu oraz promocja idei autonomii, decentralizacji i społeczeństwa obywatelskiego.
§ 3. Marsz odbywa się w trybie określonym w Ustawie Prawo o Zgromadzeniach.
§ 4. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną organizator Marszu nakłada na uczestników dodatkowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

II. Czas i miejsce

§ 5. Marsz zaplanowany jest na 11 lipca 2020 roku. Rozpoczyna się o godzinie 12.00 na Placu Wolności w Katowicach  (wcześniej od 11.30 gromadzenia się uczestników).
§ 6. Marsz przejdzie nastepująca trasą: Plac Wolności – ul. 3 Maja – ul. św. Jana – ul. Kochanowskiego – ul. Jagiellońska – Plac Sejmu Śląskiego.
§ 7. Planowany czas dotarcia na Plac Sejmu Śląskiego – ok 12.45.
§ 8. Na Placu Sejmu Śląskiego odbędą się przemówienia, które potrwają do ok. 13.30. Następnie zgromadzenie zostanie zakończone.

III. Warunki uczestnictwa

§ 9. Organizator prowadzi imienną listę uczestników.
§ 10. W Marszu może wziąć udział maksymalnie 150 osób.
§ 11. Każda osoba, która chce wziąć udział musi zapisać się poprzez formularz online udostępniony przez organizatora.
§ 12. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z akceptacją zgłoszenia przez Organizatora.
§ 13. Organizator powiadomi poprzez mail lub sms o przyjIęciu zgłoszenia i możliwości uczestnictwa w Marszu.
§ 14. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze nabycie koszulki w miejscu wskazanym przez organizatora i uczestniczenie w założonej koszulce w marszu.

IV. Zasady bezpieczeństwa

§ 15. Każdy uczestnik zobowiązany jest zachować dystans 2 metrów od kolejnej osoby oraz przez cały czas trwania marszu mieć założoną maseczką ochronną lub w inny sposób zasłaniać usta i nos zgodnie z par. 18 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
§ 16. Obowiązek o którym mowa dotyczy także miejsca gromadzenia się na Placu Wolności oraz Placu Sejmu Śląskiego.
§ 17. Uczestnicy są zobowiązani do zajęcia miejsc w kolumnie marszu zgodnie z wytycznymi podawanymi przez organizatorów oraz odpowiednie służby (Policja).
§ 18. Uczestnicy maszerują zachowując odstępy 2 metrów pomiędzy sobą.
§ 19. Uczestnicy stosują się do komunikatów głosowych nadawanych przez organizatora
§ 20. Uczestnicy bezwzględnie stosują się do poleceń służb porządkowych (Policja, Straż Miejska)
§ 21. Marsz „otwiera“ i „zamyka“ samochód organizatora.
§ 22. Organizator ze swojego grona zapewni ok 10 – osobową grupę osób, która będzie czuwała nad bezpieczeństwem przemarszu (m.in. czuwanie by uczestnicy poruszali się zgodnie z wytycznymi organizatorów, zgłaszanie ewentualnych niepokojących zachować organizatorowi lub Policji).
§ 23. Uczestnicy mogą mieć ze sobą banery, flagi, transparenty i inne rekwizyty nawiązujące swoją treścią do charakteru wydarzenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązujące ogólne przepisy prawa

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Numer konta bankowego

94 1750 0012 0000 0000 2843 0857

Dane odbiorcy: Ruch Autonomii Śląska, ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice

Proponowane tytuły przelewów: Darowizna na cele statutowe + [rozmiar koszulki]

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Numer konta bankowego

94 1750 0012 0000 0000 2843 0857

Dane odbiorcy: Ruch Autonomii Śląska, ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice

Proponowane tytuły przelewów: Darowizna na cele statutowe + [rozmiar koszulki]