27 stycznia 2024 roku, o godz.: 12:00 z placu Wolności w Katowicach wyruszy 15. Marsz na Zgoda.

W 2009 roku Ruch Autonomii Śląska zainicjował marsze do bramy obozu w Świętochłowicach-Zgodzie, który na Górnym Śląsku jest symbolem powojennych prześladowań mieszkańców regionu. Uczestnicy marszu idą ok. 10-kilometrową trasą podobną do tej, jaką w 1945 roku przemierzyli pierwsi skierowani do obozu więźniowie. 27 stycznia 2024 roku wyruszymy kolejny raz.

Jeśli z jakiś względów nie jesteście w stanie wziąć udziału w wydarzeniu, polecamy uwadze naszą zrzutkę na cele organizacji marszu.

Pod pojęciem Tragedii Górnośląskiej większość historyków regionalnych rozumie szereg represji, jakich doświadczyli w roku 1945 i latach późniejszych cywilni mieszkańcy Górnego Śląska. Za zbrodniczymi i masowymi aktami stała wkraczająca do kraju Armia Czerwona, a później władze komunistyczne: sowieckie, jak i polskie. Przejście linii frontu wschodniego wiązało się z licznymi mordami, gwałtami, grabieżami i dewastacją dziedzictwa kulturowego. Polityka nowej komunistycznej administracji polegająca na budowie państwa jednolitego etnicznie otworzyła drogę ku ponownemu otwarciu obozów i miejsc odosobnienia, deportacjom do Związku Sowieckiego oraz wysiedleniom Ślązaków uznanych za Niemców.