Wesprzyj naszą sprawę!

Utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich, a nasza działalność opiera się wyłącznie na wolontariacie. Wymagamy od siebie i dajemy z siebie wiele. Wesprzyj nas!

PKO BP nr: 72 1020 2313 0000 3102 0190 3335

Dane odbiorcy: Ruch Autonomii Śląska, ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice

Proponowane tytuły przelewów: składka członkowska (dla członków Stowarzyszenia), darowizna (dla wszystkich)

UWAGA! Osoby chcące dokonać odpisu podatkowego za rok 2020 do 31.12.2020 r. powinny przekazać darowiznę z następującym tytułem przelewu: Darowizna na cel: ochrona wolności i praw człowieka (art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)