Dnia 6 marca pod szybem Prezydent w Chorzowie Ruch Autonomii Śląska rozpoczął kampanię przed wyborami do sejmiku województwa śląskiego. Przewodniczący stowarzyszenia, Jerzy Gorzelik, podkreślił, że ruch śląski występuje pod najsilniejszym z szyldów, które obecnie może zaproponować. Za tym szyldem stoją lata ciężkiej pracy, która dziś przynosi owoce. To, że tak blisko jesteśmy uznania śląskiego za język regionalny, że realnie możemy myśleć o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej, że jedni RAŚ-em mówią, a inksi RAŚ-ym godajom – mówił Gorzelik – wzięło się z naszych marzeń i naszego zaangażowania

Miejsce inauguracji kampanii wybrane zostało nieprzypadkowo. Szyb Prezydent to jeden z wielu zabytków przemysłowych, w którego ratowanie i rewitalizację zaangażowani byli członkowie RAŚ. To także w tym miejscu odbywały się briefingi, na których stowarzyszenie informowało o akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej w 2014 roku. Udało się wówczas zebrać ponad 140 tysięcy podpisów. Jak stwierdził przewodniczący stowarzyszenia, członkowie RAŚ mogą z dumą patrzeć na swoje dokonania, jednak wciąż spoczywa na nich odpowiedzialność za przyszłość regionu i śląskiej tożsamości. Prezentując liderów list w poszczególnych okręgach wskazał na obecność nowych twarzy. Średnia wieku kandydatów startujących z pierwszych miejsc nie przekracza czterdziestu lat. Nawiązując do sukcesów wyborczych RAŚ Gorzelik podsumował: Idymy nazŏd, tam kaj nasz plac – do syjmiku wojewōdztwa ślōnskigo. Poradziyli my sztyrnŏście i dziesiyńć lŏt tymu, szafnymy to zaś.

Liderzy list KW Ruch Autonomii Śląska w wyborach do sejmiku województwa śląskiego:

  1. Okręg bielski

Łukasz Giertler, zamieszkały w Bielsku-Białej, lat 27 – przedsiębiorca, przewodnik miejski, z wykształcenia historyk. Od wielu lat działa jako aktywista na rzecz lokalnych społeczności. Pomaga w akcjach na rzecz ratowania zabytków i pielęgnacji terenów zielonych. Organizator wystaw i autor tekstów poświęconych historii Górnego Śląska z naciskiem na rodzinne Bielsko-Białą. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia REGIOS.

  1. Okręg katowicki

Marek Nowara, zamieszkały w Katowicach, lat 38, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku kulturoznawstwo (specjalizacja Teoria i Historia Kultury). Zawodowo od czasów studiów związany z sektorem kultury. Pracował zarówno w organizacji pozarządowej, jak i w wojewódzkiej instytucji kultury. Prowadził także własną działalność gospodarczą. Obecnie jest Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.

Od kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz regionu. W latach 2011 – 2014 był radnym i przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec – Józefowiec (Rada Dzielnicy). Był radnym miasta Katowice w kadencji 2014 – 2018 z ramienia RAŚ. Od 2011 roku jest członkiem Ruchu Autonomii Śląska, przewodniczącym katowickiego koła RAŚ, a od 2019 roku Członkiem Zarządu Głównego RAŚ.

  1. Okręg rybnicki

Jan Fiałkowski, zamieszkały w Rybniku, lat 33, doświadczony architekt, aktywista miejski i rowerowy. Pełnił w Rybniku funkcję oficera rowerowego. Efektem jego działań były m.in. liczne budowy dróg rowerowych w mieście oraz przeobrażenia przestrzeni w centrum. Posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Członek władz Ruchu Autonomii Śląska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

  1. Okręg gliwicki

Marek Marcol, 33 lata, zamieszkały w Gliwicach,  z wykształcenia inżynier mechatronik, absolwent Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Zawodowo automatyk utrzymania ruchu w jednym z największych gliwickich zakładów z branży automotive, od 6 lat na stanowisku kierowniczym. Podchodzi ze śląskiej rodziny o tradycjach górniczych.

  1. Okręg chorzowski

Jerzy Gorzelik, lat 52, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, w latach 2010-2013 członek zarządu województwa śląskiego, w latach 2010-2018 radny wojewódzki.

  1. Okręg częstochowski

Mirosława Murek, zamieszkała w Częstochowie, 61 lat, polonistka, wieloletnia nauczycielka w gminie Mykanów, od niedawna na emeryturze.

  1. Okręg sosnowiecki

Wiktoria Tombarkiewicz-Gorzelik, 32 lata, pochodząca z Łaz w powiecie zawierciańskim, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyk sztuki i medioznawczyni, doktorantka nauk o sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim, założycielka Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Regionalistów Śląskich na Uniwersytecie Śląskim.