Autonomia daje nam
perspektywę polepszenia wizerunku Górnego Śląska.

O nas

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2013

Ruch Autonomii Śląska jest ponadpartyjnym stowarzyszeniem postulującym odzyskanie przedwojennej autonomii Górnego Śląska w nowoczesnej formie. Inspirując się zachodnioeuropejskim regionalizmem proponujemy wprowadzenie w Rzeczypospolitej Polskiej silnych, autonomicznych województw, które będąc niezależne finansowo od władzy centralnej samodzielnie decydowałyby o własnych sprawach.

Ruch Autonomii Śląska umiejętnie kojarzy tradycję z nowoczesnością, działając na rzecz umocnienia śląskiej tożsamości oraz decentralizacji państwa. Wychodzimy z założenia, że większość problemów może być skuteczniej rozwiązywana na poziomie wspólnot lokalnych i regionalnych, czego dowodzą liczne przykłady krajów rozwiniętych. Dlatego też opowiadamy się za konsekwentnym stosowaniem zasady subsydiarności i wzmacnianiem pozycji regionów w Unii Europejskiej.

Wielką wartość dostrzegamy w kulturowej różnorodności, która przez wieki decydowała o obliczu Śląska. Staramy się konsekwentnie występować w interesie naszego regionu, rozumianym jako interes ogółu jego mieszkańców, a nie tylko którejś z zamieszkujących go grup etnicznych czy narodowych.

Ruch Autonomii Śląska jest organizacją działającą pod niezmienioną nazwą od 1991 roku.

Statut stowarzyszenia

Władze Ruchu Autonomii Śląska

Finansowanie Ruchu Autonomii Śląska

Budżet na 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Dycki tukej - zawsze tutaj