Wybory Prezydenta RP 2020

Który kandydat na prezydenta jest najbardziej prośląski? Sprawdzamy

Ruch Autonomii Śląska postanowił zapytać przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej o śląskie sprawy. Do wszystkich kandydatów przewodniczący Jerzy Gorzelik skierował pytania o stosunek do spraw związanych z decentralizacją państwa i śląską tożsamością kulturową.

Dla zachowania transparentności uruchomiliśmy specjalny serwis, w którym opublikujemy odpowiedzi  otrzymane od sztabów wyborczych.

Pismo przesłaliśmy następującym kandydatom: Andrzej Duda, prezydent ubiegający się o reelekcję, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Rober Biedroń, Krzysztof Bosak, Paweł Tanajno, Marek Jakubiak, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski.

Żaden z kandydatów nie odpowiedział.

W związku z tym, że wybory w pierwszym terminie nie odbyły się, 14 czerwca ponowiliśmy zapytanie, uwzględniając zmianę kandydata wprowadzoną przez jeden z komitetów.

Wszyscy kandydaci otrzymali ten sam zestaw pytań.

  1. Czy popiera Pan/Pani federalizację Rzeczypospolitej Polski?
  2. Czy popiera Pan/Pani prawo województw do autonomii terytorialnej, przyznawanej przez rząd centralny, o zakresie której będzie decydował polski parlament i obywatele w referendum?
  3. Czy popiera Pan/Pani uznanie Ślązaków za grupę etniczną zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym?
  4. Czy popiera Pan/Pani uznanie języka śląskiego za język regionalny zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym?

Kto jak odpowiedział? Który kandydat jest najbardziej prośląski? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Poznaj odpowiedzi
Pełna treść listu

Andrzej Duda

bezpartyjny, wcześniej Prawo i Sprawiedliwość

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Rafał Trzaskowski

Koalicja Obywatelska

Data wysłania zapytania: 14.06.2020 21:09

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania (M.Kidawa-Błońska): 7.05.2020 21:09

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Szymon Hołownia

bezpartyjny

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

Polskie Stronnictwo Ludowe

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Robert Biedroń

Lewica

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Krzysztof Bosak

Konfederacja

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Paweł Tanajno

bezpartyjny

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Marek Jakubiak

Federacja dla Rzeczypospolitej

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Stanisław Żółtek

Kongres Nowej Prawicy

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Mirosław Piotrowski

Ruch Prawdziwa Europa

Data wysłania ponownego zapytania: 14.06.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Data wysłania zapytania: 7.05.2020 21:08

Data otrzymania odpowiedzi: —

Federalizacja Polski?

Brak odpowiedzi

Prawo regionów do autonomii?

Brak odpowiedzi

Ślązacy jako grupa etniczna?

Brak odpowiedzi

Śląski jako język regionalny?

Brak odpowiedzi

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Ruch Autonomii Śląska od lat działa na rzecz upodmiotowienia regionów Rzeczypospolitej Polskiej. Opowiadamy się za decentralizacją polityczną, jaka funkcjonuje w wysokorozwiniętych państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Postulujemy, aby województwa, które chcą przejąć część uprawnień państwa, posiadały prawo do autonomii regionalnej, a zakres ich kompetencji ustalany byłby w drodze negocjacji z rządem centralnym i każdorazowo zatwierdzany przez polski parlament.

Powstałe w ten sposób autonomiczne regiony będą posiadały własne instytucje władne do stanowienia i wykonywania prawa w sprawach przekazanych przez rząd centralny oraz pełną samorządność finansową. Sprawy, regulacji których byłby władny sejmik wojewódzki, to sprawy najbliższe obywatelom m. in. związane z planowaniem przestrzennym, urbanistyką, budownictwem mieszkalnym, robotami publicznymi, kolejami i drogami, rolnictwem, lasami, ochroną środowiska, gospodarką wodną, wspieraniem rozwoju gospodarczego województwa
w ramach celów wyznaczonych przez ogólnopaństwową politykę ekonomiczną, rzemiosłem, muzeami, bibliotekami, pomnikami przeszłości o charakterze regionalnym, rozwojem kultury, edukacją i oświatą, w tym szkolnictwem podstawowym, średnim i wyższym, wspieraniem turystyki i sportu, pomocą społeczną, zdrowiem.

W naszej ocenie województwa autonomiczne są w stanie sprostać wyzwaniom rozwojowym, przed jakimi stoi Rzeczypospolita Polska. To odpowiedź na społeczne oczekiwania władzy bliższej obywatelom, władzy skutecznie rozwiązującej problemy obywateli, władzy oszczędnie gospodarującej środkami publicznymi pochodzącymi od obywateli. Ograniczona decentralizacja polityczna to też najlepsza forma poradzenia sobie z problemem pułapki średniego wzrostu,
z jakim już wkrótce będzie musiało zmierzyć się państwo polskie.

W związku z ubieganiem się o stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ruch Autonomii Śląska prosi o odpowiedź na poniższe pytania.

  • Czy popiera Pan federalizację Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Czy popiera Pan prawo województw do autonomii terytorialnej, przyznawanej przez rząd centralny, o zakresie której będzie decydował polski parlament i obywatele w referendum?
  • Czy popiera Pan uznanie Ślązaków za grupę etniczną zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym?
  • Czy popiera Pan uznanie języka śląskiego za język regionalny zgodnie z ustawą z dnia
    6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym?

Odpowiedź na powyższe pytania z pewnością pomoże wielu obywatelom, dla których bliska jest idea Polski regionalnej, czy też potrzeba większego zaangażowania państwa w zachowanie dziedzictwa kulturowego Śląska, w podjęciu decyzji przy wyborze kolejnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Gorzelik
Przewodniczący Stowarzyszenia
Ruch Autonomii Śląska