Ruch Autonomii Śląska / RAŚ

Jesteśmy apartyjnym stowarzyszeniem postulującym odzyskanie przedwojennej autonomii Górnego Śląska w nowoczesnej formie. Inspirując się zachodnioeuropejskim regionalizmem proponujemy wprowadzenie w Rzeczypospolitej Polskiej silnych, autonomicznych województw, które będąc niezależne finansowo od władzy centralnej samodzielnie decydowałyby o własnych sprawach.

RAŚ – górnosląska tradycja z nowoczesnością

Ruch Autonomii Śląska umiejętnie kojarzy tradycję z nowoczesnością, działając na rzecz umocnienia śląskiej tożsamości oraz decentralizacji państwa. Wychodzimy z założenia, że większość problemów może być skuteczniej rozwiązywana na poziomie wspólnot lokalnych i regionalnych, czego dowodzą liczne przykłady krajów rozwiniętych. Dlatego też opowiadamy się za konsekwentnym stosowaniem zasady subsydiarności i wzmacnianiem pozycji regionów w Unii Europejskiej.

Bogactwo kulturowej różnorodności

Wielką wartość dostrzegamy w kulturowej różnorodności, która przez wieki decydowała o obliczu Śląska. Staramy się konsekwentnie występować w interesie naszego regionu, rozumianym jako interes ogółu jego mieszkańców, a nie tylko którejś z zamieszkujących go grup etnicznych czy narodowych.

RAŚ ma projekt dla Rzeczpospolitej

Jesteśmy przekonani, że promowana przez nas decentralizacja to właściwa odpowiedź na centralizacyjne zapędy rządu warszawskiego. Uważamy, że o sile całego państwa państwa decydują realnie samorządne, czyli autonomiczne województwa, skuteczniej niż władze centralne kreujące warunki rozwoju i dobrobytu.

RAŚ – wierny ideałom bez względu na pochodzenie

Ruch Autonomii Śląska jest organizacją działającą pod niezmienioną nazwą od 1991 roku. Do Stowarzyszenia należą zarówno „rodowici Ślązacy”, jak i ci, którzy są Ślązakami nie „z dziada pradziada”, ale ze względu na to, że chcą tu żyć, mieszkać i pracować.

Numer konta bankowego

Raiffeisen Bank Polska
14 1750 0012 0000 0000 2707 7013

Dane odbiorcy: Ruch Autonomii Śląska, ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice

Proponowane tytuły przelewów: składka członkowska (dla członków Stowarzyszenia), darowizna (dla wszystkich)

UWAGA! Osoby chcące dokonać odpisu podatkowego za rok 2017 do 31.12.2017 r. powinny przekazać darowiznę z następującym tytułem przelewu: Darowizna na cel: ochrona wolności i praw człowieka (art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Dla przelewów z zagranicy / For bank transfers from abroad

BANK: RAIFFEISEN POLBANK SA
SWIFT: RCBWPLPW
IBAN: PL14 1750 0012 0000 0000 2707 7013

Ruch Autonomii Śląska (RAŚ)

Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) jest ponadpartyjnym stowarzyszeniem postulującym odzyskanie przedwojennej autonomii Górnego Śląska w nowoczesnej formie. Inspirując się zachodnioeuropejskim regionalizmem proponujemy wprowadzenie w Rzeczypospolitej Polskiej silnych, autonomicznych województw, które będąc niezależne finansowo od władzy centralnej samodzielnie decydowałyby o własnych sprawach.

RAŚ – górnosląska tradycja z nowoczesnością

Ruch Autonomii Śląska umiejętnie kojarzy tradycję z nowoczesnością, działając na rzecz umocnienia śląskiej tożsamości oraz decentralizacji państwa. Wychodzimy z założenia, że większość problemów może być skuteczniej rozwiązywana na poziomie wspólnot lokalnych i regionalnych, czego dowodzą liczne przykłady krajów rozwiniętych. Dlatego też opowiadamy się za konsekwentnym stosowaniem zasady subsydiarności i wzmacnianiem pozycji regionów w Unii Europejskiej.

Bogactwo kulturowej różnorodności

Wielką wartość dostrzegamy w kulturowej różnorodności, która przez wieki decydowała o obliczu Śląska. Staramy się konsekwentnie występować w interesie naszego regionu, rozumianym jako interes ogółu jego mieszkańców, a nie tylko którejś z zamieszkujących go grup etnicznych czy narodowych.

RAŚ ma projekt dla Rzeczpospolitej

Jesteśmy przekonani, że promowana przez nas decentralizacja to właściwa odpowiedź na centralizacyjne zapędy rządu warszawskiego. Uważamy, że o sile całego państwa państwa decydują realnie samorządne, czyli autonomiczne województwa, skuteczniej niż władze centralne kreujące warunki rozwoju i dobrobytu.

RAŚ – wierny ideałom bez względu na pochodzenie

Ruch Autonomii Śląska jest organizacją działającą pod niezmienioną nazwą od 1991 roku. Do Stowarzyszenia należą zarówno „rodowici Ślązacy”, jak i ci, którzy są Ślązakami nie „z dziada pradziada”, ale ze względu na to, że chcą tu żyć, mieszkać i pracować.

Dołącz do nas

Numer konta bankowego

Raiffeisen Bank Polska
14 1750 0012 0000 0000 2707 7013

Dane odbiorcy: Ruch Autonomii Śląska, ul. ks. Norberta Bończyka 9/4 40-209 Katowice

Proponowane tytuły przelewów: składka członkowska (dla członków Stowarzyszenia), darowizna (dla wszystkich)

UWAGA! Osoby chcące dokonać odpisu podatkowego za rok 2017 do 31.12.2017 r. powinny przekazać darowiznę z następującym tytułem przelewu: Darowizna na cel: ochrona wolności i praw człowieka (art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Dla przelewów z zagranicy / For bank transfers from abroad

BANK: RAIFFEISEN POLBANK SA
SWIFT: RCBWPLPW
IBAN: PL14 1750 0012 0000 0000 2707 7013