Statut Organiczny

Rozdział 1. Śląskie Województwo Autonomiczne

Art. 1.

Śląskie Województwo Autonomiczne posiada osobowość prawną oraz uznanie dla swych odrębnych praw, zgodnie z Konstytucją, systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktur ponadnarodowych, których jest ona członkiem.

Art. 2.

Śląskie Województwo Autonomiczne stanowi nieodłączną część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Terytorium Śląskiego Województwa Autonomicznego tworzą powiaty związane historycznie, kulturowo lub gospodarczo z regionem.

Art. 4.

Władzą ustawodawczą w zakresie stanowienia prawa obowiązującego na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego jest Sejm oraz Senat Śląski

Art. 5.

1. System instytucji autonomicznych tworzą: Rząd Śląski z Prezydentem Ministrów na czele, Skarb Śląski, Śląski Sąd Administracyjny, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Śląska Rada Komunikowania Masowego.

2. Stolicą Śląskiego Województwa Autonomicznego są Katowice, które są też siedzibą Rządu, Sejmu, Senatu i Skarbu Śląskiego. Śląski Sąd Administracyjny mieści się w Opolu, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich posiada siedzibę w Bielsku-Białej, zaś Śląska Rada Komunikowania Masowego urzęduje w Rybniku.

Art. 6.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w Śląskim Województwie Autonomicznym jest wojewoda.

2. Szczegółowy zakres kompetencji wojewody oraz sposób powoływania organów ogólnej administracji rządowej w województwie autonomicznym określa ustawa.

Art. 7.

Barwami Śląskiego Województwa Autonomicznego są kolory złoty i błękitny, ułożone na fladze regionu w równych pasach poziomych. Godłem województwa jest złoty orzeł na niebieskim polu. Godło może być elementem flagi regionalnej.

Rozdział 1. Śląskie Województwo Autonomiczne

Art. 1.

Śląskie Województwo Autonomiczne posiada osobowość prawną oraz uznanie dla swych odrębnych praw, zgodnie z Konstytucją, systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktur ponadnarodowych, których jest ona członkiem.

Art. 2.

Śląskie Województwo Autonomiczne stanowi nieodłączną część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Terytorium Śląskiego Województwa Autonomicznego tworzą powiaty związane historycznie, kulturowo lub gospodarczo z regionem.

Art. 4.

Władzą ustawodawczą w zakresie stanowienia prawa obowiązującego na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego jest Sejm oraz Senat Śląski

Art. 5.

1. System instytucji autonomicznych tworzą: Rząd Śląski z Prezydentem Ministrów na czele, Skarb Śląski, Śląski Sąd Administracyjny, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Śląska Rada Komunikowania Masowego.

2. Stolicą Śląskiego Województwa Autonomicznego są Katowice, które są też siedzibą Rządu, Sejmu, Senatu i Skarbu Śląskiego. Śląski Sąd Administracyjny mieści się w Opolu, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich posiada siedzibę w Bielsku-Białej, zaś Śląska Rada Komunikowania Masowego urzęduje w Rybniku.

Art. 6.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w Śląskim Województwie Autonomicznym jest wojewoda.

2. Szczegółowy zakres kompetencji wojewody oraz sposób powoływania organów ogólnej administracji rządowej w województwie autonomicznym określa ustawa.

Art. 7.

Barwami Śląskiego Województwa Autonomicznego są kolory złoty i błękitny, ułożone na fladze regionu w równych pasach poziomych. Godłem województwa jest złoty orzeł na niebieskim polu. Godło może być elementem flagi regionalnej.