Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z zapisania się do newslettera Ruchu Autonomii Śląska

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Ruch Autonomii Śląska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach (40-209) przy  ul. Norberta Bończyka 9/4, adres e-mail: biuro@autonomia.pl, strona internetowa: autonomia.pl.
 2. Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu przesyłania, w ramach newsletter’a,  bieżących informacji i aktualności dotyczących działalności Ruchu Autonomii Śląska, a także w celu ewentualnego wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi newslettera. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres biuro@autonomia.pl.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres udzielonej przez Pana / Panią zgody, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
 7. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z zapisania się do newslettera Ruchu Autonomii Śląska

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Ruch Autonomii Śląska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach (40-209) przy  ul. Norberta Bończyka 9/4, adres e-mail: biuro@autonomia.pl, strona internetowa: autonomia.pl.
 2. Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu przesyłania, w ramach newsletter’a,  bieżących informacji i aktualności dotyczących działalności Ruchu Autonomii Śląska, a także w celu ewentualnego wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi newslettera. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres biuro@autonomia.pl.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres udzielonej przez Pana / Panią zgody, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
 7. Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.