Poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą nabywania członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.  Informacja została opracowana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz dla zachowania przejrzystości wszystkich procedur związany z przetwarzaniem danych osobowych członków Ruchu.

 

Poniższa informacja jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”).

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice, NIP: 6422741271, REGON: 271266682, KRS: 0000021371, adres e-mail: rodo@autonomia.pl.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe członków Stowarzyszenia?

Pana / Pani Dane osobowe są o pozyskiwane za pośrednictwem deklaracji członkowskiej w wersji papierowej lub elektronicznej.

W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielanej przez Pana / Panią zgody w wyznaczonym przez Pana / Panią zakresie zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

Przetwarzamy Pana/Pani imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej. Dopuszczamy możliwość przetwarzania również Pana / Pani wizerunku w przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały.

Jak długo będą przetwarzane przez Ruch Autonomii Śląska moje dane osobowe?

Nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – zależnie który termin będzie dłuższy.

Komu będą przekazywane moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Co powinienem / powinnam jeszcze wiedzieć?

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią.
Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Jak skontaktować się w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

W sprawie przetwarzania przez Stowarzyszenie Pania / Pani danych osobowych można skontaktować listownie: ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@autonomia.pl.

Poniżej znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą nabywania członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.  Informacja została opracowana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz dla zachowania przejrzystości wszystkich procedur związany z przetwarzaniem danych osobowych członków Ruchu.

Poniższa informacja jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”).

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice, NIP: 6422741271, REGON: 271266682, KRS: 0000021371, adres e-mail: rodo@autonomia.pl.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe członków Stowarzyszenia?

Pana / Pani Dane osobowe są o pozyskiwane za pośrednictwem deklaracji członkowskiej w wersji papierowej lub elektronicznej.

W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielanej przez Pana / Panią zgody w wyznaczonym przez Pana / Panią zakresie zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

Przetwarzamy Pana/Pani imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej. Dopuszczamy możliwość przetwarzania również Pana / Pani wizerunku w przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej uchwały.

Jak długo będą przetwarzane przez Ruch Autonomii Śląska moje dane osobowe?

Nie dłużej niż przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji, a po tym czasie mogą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – zależnie który termin będzie dłuższy.

Komu będą przekazywane moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Co powinienem / powinnam jeszcze wiedzieć?

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią.
Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Jak skontaktować się w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

W sprawie przetwarzania przez Stowarzyszenie Pania / Pani danych osobowych można skontaktować listownie: ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@autonomia.pl.