Ruch Autonomii Śląska zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników akcji internetowej “Nie dla wojewody nienawiści”.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice, NIP: 6422741271, REGON: 271266682, KRS: 0000021371, adres e-mail: rodo@autonomia.pl.

Co jest celem zbierania moich danych osobowych?

Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest udział w akcji “Nie dla wojewody nienawiści” poprzez wysłanie apelu do Wojewody Śląskiego w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej wojewodę Michała Grażyńskiego z gmachu Sejmu Śląskiego.

Jaka jest podstawa prawna zbierania moich danych osobowych?

Pana/ Pani dane osobowe zbierane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Oznacza to, że wyraził Pan / wyraziła Pani zgodę na przetwarzania poprzez  uzupełnienie i wysłanie formularza służącego do wysyłki apelu do wojewody śląskiego.

Jakie dane będą przetwarzane?

Podczas akcji “Nie dla wojewody nienawiści” Administrator będzie zbierał następujące kategorie danych: imię, nazwsko i e-mail uczestnika.

Jak długo będą przetwarzane przez Ruch Autonomii Śląska moje dane osobowe?

Dane uczestników akcji “Nie dla wojewody nienawiści” będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty wysłania apelu i wzięcia udziału w akcji “Nie dla wojewody nienawiści”.

Komu będą przekazywane moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Co powinienem / powinnam jeszcze wiedzieć?

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią.

Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Jak skontaktować się w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

W sprawie przetwarzania przez Stowarzyszenie Pania / Pani danych osobowych można skontaktować listownie: ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@autonomia.pl.

Ruch Autonomii Śląska zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników akcji internetowej “Nie dla wojewody nienawiści”.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice, NIP: 6422741271, REGON: 271266682, KRS: 0000021371, adres e-mail: rodo@autonomia.pl.

Co jest celem zbierania moich danych osobowych?

Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest udział w akcji “Nie dla wojewody nienawiści” poprzez wysłanie apelu do Wojewody Śląskiego w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej wojewodę Michała Grażyńskiego z gmachu Sejmu Śląskiego.

Jaka jest podstawa prawna zbierania moich danych osobowych?

Pana/ Pani dane osobowe zbierane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Oznacza to, że wyraził Pan / wyraziła Pani zgodę na przetwarzania poprzez  uzupełnienie i wysłanie formularza służącego do wysyłki apelu do wojewody śląskiego.

Jakie dane będą przetwarzane?

Podczas akcji “Nie dla wojewody nienawiści” Administrator będzie zbierał następujące kategorie danych: imię, nazwsko i e-mail uczestnika.

Jak długo będą przetwarzane przez Ruch Autonomii Śląska moje dane osobowe?

Dane uczestników akcji “Nie dla wojewody nienawiści” będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty wysłania apelu i wzięcia udziału w akcji “Nie dla wojewody nienawiści”.

Komu będą przekazywane moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Co powinienem / powinnam jeszcze wiedzieć?

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią.

Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Jak skontaktować się w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

W sprawie przetwarzania przez Stowarzyszenie Pania / Pani danych osobowych można skontaktować listownie: ul. ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@autonomia.pl.