<p><strong>DOCHODY: 28.305,78</strong><br />Samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu (+dodatkowe wpłaty) – 16.074,-<br />Wpłaty na wydawanie Jaskółki – 2.281,63<br />Dotacje samorządu (UM Mysłowice) – 3.500,-<br />Wpłaty na utrzymanie lokalu – 1.100,-<br />Podnajem lokalu – 1.720,-<br />SPONSOR RAŚ – 1.740,- <br />Pozostałe wpłaty na akcje RAŚ – 1.890,04<br />Odsetki bankowe – 0,11<br />Dofinansowanie do Jaskółki z SILESIA PROGRESS – 3.082,60 (poza budżetem RAŚ)<br /><br /><strong>WYDATKI: 29.186,-</strong><br />Wydawanie Jaskółki – 15.440,-<br />wysyłka gazet – 892,52 zł<br />domena &quot;autonomia.pl&quot; – 900,-<br />&quot;Paczka do ministerstwa&quot; – 124,68<br />czynsz za lokal – 7.695,-<br />Górnośląskie Dni Dziedzictwa – 1.500,-<br />Turniej Piłkarski w Mysłowicach – 2.174,-<br />prowizje banknowe – 160,-<br />&quot;Tyta do pierwszoka&quot; – 300,-</p>