DOCHODY:
– samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu
+ dodatkowe wpłaty członków 12.159,50
– wpłaty na wydawanie Jaskółki 2.647,30-
– inne darowizny sympatyków RAŚ 5.301,14-
– odsetki bankowe 23,60
– darowizny na utrzymanie biura 1.510,-
– podnajem lokalu 3.140,-
– dotacje samorządu (UM Mysłowice) 3.000,-
———————————————————————————————
ŁĄCZNIE 27.781,54

WYDATKI:
– dofinansowanie druku Jaskółki 12.856,-
– prowizje bankowe 155,50
– czynsz za lokal 7.379,-
– utrzymanie domeny RAŚ 68,32
– wysyłka gazet 609,95
– wyjazd do Warszawy 1.500,-
– Imprezy Koła Mysłowice 4.000,-
———————————————————————————————
ŁĄCZNIE 26.568,77

Stan kasy + konta na 1.01.2008 475,60
Stan kasy + konta na 31.12.2008 2.687,84