ROZCHODY 21.864,44
Jaskółka 10.523,61
  – druk 10.062,19
  – koszty prenumeraty 461,42
Marsz Autonomii 2.133,-
  – orkiestra dęta 1.950,-
  – pocztówki do prezydenta 183,-
  – plakaty 300,-
Górnośląski Tacyt – druk zaproszeń i plakatów 528,26
Utrzymanie domeny raslaska.org 68,32
Rocznica podziału Górnego Śląska 373,20
  – przejazd tramwaju specjalnego 300,-
  – druk biletów 73,20
Górnośląskie Dni Dziedzictwa* 5.800,-
 – prezentacje prelegentów 2.800,-
 – druki promocyjne
 – spacer historyczny w Mysłowicach 1.000,-
Składka w EFA (Wolny Sojusz Europejski) 1.001,83
Utrzymanie nowego lokalu Zarządu 588,-
Koszty obsługi konta 72,62
Środki na kocie i w kasie 31 XII 2007 475,60

*impreza organizowana wspólnie z Młodzieżą Górnośląską