Ruch Autonomii Śląska w rachunku zysków i strat za rok 2012 przedstawił wynik finansowy w postaci straty wynoszącej 5 241,52 zł.

Rachunek zysków i strat za rok 2012

Ruch Autonomii Śląska - rauchunek zysków i strat za rok 2012

Ruch Autonomii Śląska – rachunek zysków i strat za rok 2012

Bilans za rok 2012

Ruch Autonomii Śląska - bilans za rok 2012

Ruch Autonomii Śląska – bilans za rok 2012