Ruch Autonomii Śląska jest stowarzyszeniem celowym. Priorytet organizacji wpisany jest w nazwę. RAŚ dąży do uzyskania przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej. Po realizacji podstawowej misji stowarzyszenie ulegnie rozwiązaniu. Uzyskanie autonomii to jednak cel długoterminowy. W krótszej perspektywie nasza ambicja zorientowana jest wokół 9 kwestii.

I

Pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej

III

Współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne

V

Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich

VII

Utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi

IX

Promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej

II

Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej

IV

Podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków

VI

Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

VIII

Promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska

Działalność Ruch Autonomii Śląska jest prowadzona w oparciu o prawo Rzeczypospolitej Polskiej i poszanowaniem zasady jednolitości (unitarności) państwa.

Efektem realizacji celów będzie odzyskanie autonomii w zachodnioeuropejskiej formie oraz początek budowy w Rzeczpospolitej autonomicznych województw, które będą dostarczać obywatelom usługi publiczne skuteczniej i taniej niż dzisiejsza władza centralna.