Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Ruch Autonomii Śląska zaprosił dwóch znanych tłumaczy literatury światowej na język śląski do wspólnego przedsięwzięcia.

Mirosław Syniawa przetłumaczył z rosyjskiego oryginału fragment słynnej powieści Wienedikta Jerofiejewa „Moskwa – Pietuszki”. Przeczytał go promotor ślōnskiyj gŏdki Grzegorz Kulik. Tym prawykonaniem przypominamy parlamentarzystom o projekcie ustawy w sprawie uznania śląskiego za język regionalny.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) na Górnym Śląsku zwany jest Dniym Rodnij Gŏdki. Święto ustanowiono przez UNESCO w 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji. Domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Zachęcamy do udostępniania materiału.