Ruch Autonomii Śląska zaapelował do ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka o weryfikację materiałów na portalu e-podreczniki.pl. W firmowanym przez ministerstwo serwisie dla uczniów i nauczycieli przedstawiono RAŚ jako organizację separatystyczną.

Przewodniczący Jerzy Gorzelik skierował do ministra Czarnka oficjalny protest. Jego treść publikujemy poniżej.

Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

na elektronicznej platformie edukacyjnej, firmowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wśród problemów z zakresu Wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych zaprezentowany został ważny temat „Ruchy separatystyczne we współczesnym świecie” –
https://epodreczniki.pl/b/ruchy-separatystyczne-we-wspolczesnym-swiecie/

Zamieszczony materiał zawiera wiele wartościowych informacji jednak na ocenę całości negatywnie rzutuje ukazanie w dwuznacznym świetle naszego stowarzyszenia. Ruch Autonomii Śląska pojawia się w tekście jako przykład ugrupowania o charakterze separatystycznym, przy czym separatyzm został na platformie zdefiniowany jako „dążenia danego obszaru znajdującego się w obrębie konkretnego państwa do oderwania się i samostanowienia o sobie” – https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dt6B10AfP.

Wprawdzie w dalszej części wywodu mowa jest także o „dążeniu danej grupy etnicznej do uzyskania autonomii”, jednak nie zmienia to wymowy całości, wzmocnionej dodatkowo we fragmencie instrukcji dla nauczyciela: „Wskazanie Ruchu Autonomii Śląska jako polskiego przykładu organizacji o charakterze separatystycznym” – https://epodreczniki.pl/a/dla-nauczyciela/DnqlSECBS.

W świetle statutu naszego stowarzyszenia jak również podejmowanych przez Ruch Autonomii Śląska działań, klasyfikacja taka jest nieuprawniona. Paragraf 5 statutu mówi jasno: „Ruch wspiera działania na rzecz autonomii regionów Rzeczypospolitej Polskiej”, a dalej: „Działania Ruchu na rzecz autonomii Śląska nie zmierzają do zmiany granic państwowych”. W celach statutowych mowa jest natomiast o „uzyskaniu przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej” – Statut RAŚ.

Ruch Autonomii Śląska nie dąży zatem ani do oderwania części terytorium państwa polskiego, ani nawet do autonomii grupy etnicznej. Naszym celem pozostaje autonomia historycznie ukształtowanego terytorium zamieszkałego przez ludzi o różnej identyfikacji narodowej i etnicznej. Wspieramy również dążenia do uzyskania przez Ślązaków statusu mniejszości etnicznej, a przez mowę śląską statusu języka regionalnego na gruncie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa.

Wskazane treści, zamieszczone na platformie edukacyjnej Ministerstwa, uważamy za szkodliwe nie tylko dlatego, że w fałszywym świetle ukazują nasze stowarzyszenie, ale przede wszystkim dlatego, że wprowadzają pojęciowy chaos, który utrudniać będzie dojrzały udział uczniów w debacie publicznej. Rozróżnienie między dążeniem do autonomii a separatyzmem jest koniecznym warunkiem prowadzenia rzeczowego sporu o kształt ustrojowy państwa i formułę jego decentralizacji. Rząd, na którym spoczywa obowiązek troski o jakość demokracji, firmując tezy o tak wątpliwej wartości merytorycznej naraża na szwank swój autorytet. Liczymy, że kwestionowany materiał zostanie możliwie szybko skorygowany. Będzie to właściwy wstęp do zapowiadanej przez Pana Ministra weryfikacji treści materiałów edukacyjnych.

Z poważaniem
Jerzy Gorzelik
Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska