Zarząd Ruchu Autonomii Śląska wydał oświadczenie w sprawie skandalicznych działań posła Janusza Kowalskiego w związku z nazwami dworców kolejowych na Śląsku Opolskim.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska z niepokojem obserwuje działania wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego w sprawie rugowania niemieckich nazw stacji kolejowych w województwie opolskim. Zdaniem posła Solidarnej Polski taki stan „wywołuje liczne wyrazy niezadowolenia mieszkańców” oraz jest „niebezpiecznym i bezprawnym precedensem”. To słowa ministra w ocenie Ruchu Autonomii Śląska są niebezpieczne dla tożsamości kulturowej regionu i świadczą o niezrozumieniu górnośląskiej specyfiki.
Siłę Górnego Śląska stanowi kulturowa, w tym językowa różnorodność. Pozostaje ona wielką wartością, która przez wieki decydowała o obliczu naszej krainy i powinna być chroniona. RAŚ stara się konsekwentnie występować w interesie naszego regionu, rozumianym jako interes ogółu jego mieszkańców, a nie tylko którejś z zamieszkujących go grup etnicznych czy narodowych. Nie możemy przejść obojętnie wobec słów wysokiego urzędnika państwa polskiego.
Działania reprezentanta rządu w Warszawie przypominają aktywność niemieckiej Hakaty, która próbowała oczyścić Górny Śląsk z elementów, niewpisujących się w niemiecki kod kulturowy. Dziś zagrożeniem dla kulturowego i historycznego dziedzictwa regionu jest polski nacjonalizm, który przemawia przez ministra Kowalskiego. Jego działania odbieramy jako próbę onieśmielenia mieszkańców Górnego Śląska w perspektywie zbliżającego się spisu powszechnego, w którym padną również pytania o tożsamość i język respondentów. Właściwą odpowiedzią na arogancję polityka będzie masowe deklarowanie narodowości śląskiej oraz innych mniejszościowych tożsamości – w zgodzie z wewnętrznym przekonaniem.
Tymczasem Ruch Autonomii Śląska zachęca do wysyłania posłowi Solidarnej Polski pocztówki z Górnego Śląska, dla przypomnienia mu z jakiego regionu delegowany został do parlamentu. Pocztówkę można pobrać poniżej.
Zarząd Ruchu Autonomii Śląska

Poseł Janusz Kowalski
Okręg wyborczy: 21 Opole

kontakt@januszkowalski.pl

Szanowny Panie Pośle,

z ubolewaniem przyjąłem/przyjęłam Pana działania w sprawie wyrugowania niemieckich nazw dworców kolejowych w województwie opolskim. Uważam, że język niemiecki oraz kultura rodzimej ludności Górnego Śląska, stanowi część kulturowego bogactwa regionu, który Pan reprezentuje. Tożsamość naszego regionu i jego mieszkańców nie wpisują się wyłącznie w polski czy niemiecki kod kulturowy. Proszę to uszanować i wycofać się z tej inicjatywy.