Mija rok, który przejdzie do historii nie jako rok odzyskania przez nasz region autonomii – w stulecie jej uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – lecz jako czas ciężkiej próby dla państw i społeczeństw.

Wielu z nas towarzyszy dziś niepokój o to, co przyniesie najbliższa przyszłość, jakie będzie życie po pandemii, czy uda nam się odnaleźć w zmienionym świecie. W takich chwilach szczególnie potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, oparcia w sprawnie działającym państwie oraz w  solidarnej wobec zagrożeń wspólnocie.

Bankructwo centralnego sterowania

Autonomia śląska byłaby skuteczniejsza

Autonomia śląska byłaby skuteczniejsza w walce z koronawirusem

Niestety, w chwili kryzysu okazało się, że rząd nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale sam jest problemem. Podległe władzom centralnym instytucje całkowicie zawiodły w konfrontacji z wirusem. W pierwszej fazie pandemii w województwie śląskim – regionie o najwyższej gęstości zaludnienia i największej po mazowieckim populacji – działało jedno wykonujące testy laboratorium o znikomej przepustowości, a w kolejnych tygodniach liczba ta zwiększyła się do zaledwie trzech. Dla porównania w mazowieckim było ich dwanaście. Szpitale w województwie nie mogły doprosić się o obiecane środki ochrony osobistej z rezerwy rządowej, co skutkowało pojawieniem się w części z nich ognisk epidemii. Władze w Warszawie, zamiast wyciągnąć wnioski ze swoich błędów, zaczęły wytykać nas palcami jako tych, którzy swym nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadzili do rozprzestrzeniania się wirusa.

Sto lat autonomii

Nie po raz pierwszy jako mieszkańcy regionu, którego rządzący w Warszawie nie znają i nie rozumieją, staliśmy się kozłem ofiarnym. Nie po raz pierwszy też okazało się, że rząd, który chce zajmować się wszystkim, nie dzieląc się władzą z regionami, nie radzi sobie z niczym. Co gorsza, usiłuje odwrócić uwagę obywateli od swej nieudolności prowokując konflikty i pogłębiając społeczne podziały. Wobec tak dotkliwej niewydolności centralnego zarządzania państwem, tym ważniejsze staje się przypominanie o autonomii naszego regionu, uchwalonej w roku 1920 i odebranej bezprawnie przez komunistyczną Krajową Radę Narodową w roku 1945. Mimo związanych z pandemią obostrzeń, dzięki wsparciu wielu z Was mogliśmy upamiętnić setną rocznicę ustanowienia Sejmu Śląskiego i Skarbu Śląskiego – instytucji, które dawały możliwość realnego samorządzenia. W imieniu Ruchu Autonomii Śląska dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w to upamiętnienie.

Spis powszechny – narodowość śląska jest „inna”

Rok 2021 stawia nas przed kolejnymi wyzwaniami. Wiosną odbędzie się kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym odpowiadać będziemy również na pytania o naszą tożsamość. Tym razem będzie miał on formę samospisu, dokonywanego za pomocą internetowego formularza. W dwóch poprzednich spisach Ślązacy okazali się zdecydowanie największą mniejszością zamieszkującą Rzeczpospolitą Polską. Mimo to, w formularzu nie będziemy mogli wybrać narodowości śląskiej z proponowanego katalogu. By złożyć taką deklarację, należy samodzielnie wpisać „śląska”, uprzednio wskazując opcję „inna”. Śląskie środowiska rozpoczynają kampanię informacyjną, która ma pomóc Państwu w potwierdzeniu swej tożsamości odpowiednią deklaracją spisową.

Odsetek osób deklarujących narodowość śląską w 2011 roku

Odsetek osób deklarujących narodowość śląską w 2011 roku

Deklarujmy śląskość – dlaczego to ważne?

Liczba śląskich deklaracji w spisie stanowić będzie mocny argument w staraniach o uznanie śląskiej mniejszości etnicznej i śląskiego języka regionalnego. Władze w Warszawie dotąd odrzucały wnioski w tych sprawach – zarówno inicjatywy poselskie, jak i obywatelską z roku 2014, pod którą podpisało się ponad 140 tysięcy osób. Pamiętajmy jednak, że kropla drąży skałę. Tylko pokazując, że śląskość nie jest przejściową modą, możemy stworzyć warunki dla nauczania historii i kultury naszej wspólnoty. Dlatego tak ważne jest nasze solidarne działanie. W imieniu środowisk, które łączy troska o śląską tożsamość, proszę Was o wsparcie spisowej kampanii informacyjnej – zarówno finansowe jak i przez udział w zespole wolontariuszy. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych, których adresy zamieszczono poniżej.