Dziś Śląskie Porozumienie Wyborcze, w skład którego wszedł Ruch Autonomii Śląska, podpisało porozumienie z Koalicją Obywatelską w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Układ pomiędzy śląskimi regionalistami a Platformą Obywatelską polega na udostępnieniu przez KO miejsc na listach wyborczych dla kandydatów ŚPW w górnośląskich okręgach wyborczych .

Nie oznacza  to wejścia Ruchu Autonomii Śląska do Koalicji Obywatelskiej. Na listach KO znajdą się jedynie niezależni kandydaci reprezentujący środowisko śląskiego regionalizmu. Śląski wyborca powinien mieć pewność, że głos oddany na regionalistę nie będzie głosem straconym.

Poniżej prezentujemy wspólne oświadczenie Śląskiego Porozumienia Wyborczego oraz Platformy Obywatelskiej.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z KOALICJĄ OBYWATELSKĄ

Ostatnia kadencja parlamentu była w polskim systemie polityczno-prawnym nieustannym demontażem filarów demokratycznego państwa prawa. Podważone zostały podstawowe zasady demokracji jak trójpodział władzy, niezawisłość sądów, samorządność czy zasada pomocniczości. Rządzące środowisko Zjednoczonej Prawicy dążąc do skupienia całej władzy w państwie, dokonało katastrofalnych zniszczeń zarówno w systemie prawnym, jak i – przede wszystkim – w umysłach obywateli, którzy są dziś podzieleni jak jeszcze nigdy w najnowszej historii Rzeczpospolitej Polskiej. Podział ten wpływa jednocześnie na gigantyczną polaryzację sceny politycznej. Mając to na uwadze i pragnąc się przeciwstawić destrukcyjnym działaniom obecnych władz państwowych, środowiska skupione w Śląskim Porozumieniu Wyborczym – Śląska Partia Regionalna, Ruch Autonomii Śląska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego oraz Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość – wspólnie postanawiają nawiązać współpracę wyborczą z Koalicją Obywatelską i podjąć trud obrony tego co pozostało jeszcze z budowanego po 1989 r. systemu. Jesteśmy świadomi tego, że nie będzie to łatwe, jednakże jesteśmy zdeterminowani by odsunąć bądź ograniczyć rolę środowiska „dobrej zmiany” w kształtowaniu nowego, jednolitego etnicznie i narodowo, społeczeństwa. Dlatego też wzywamy członków i sympatyków naszych organizacji do głosowania na naszych kandydatów wystawionych na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej.