Zamieszczamy poniżej oświadczenie Zarządu Ruchu Autonomii Śląska dotyczące orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie nakazania sprostowania określenia „polskie obozy koncentracyjne”. W ocenie sędziów takie obozy nie istniały, a tygodnik Newsweek Polska został zobowiązany do publikacji sprostowania tej rzekomo nieprawdziwej informacji

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA

Polskie obozy koncentracyjne istniały!

Orzeczenie Sądu Najwyższego, nakazujące redakcji „Newsweeka” sprostowanie rzekomo fałszywej informacji o funkcjonowaniu od 1945 roku polskich obozów koncentracyjnych, wyczerpuje procedurę przed wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej. Oznacza też wyniesienie historycznego kłamstwa do rangi prawa, co nie może pozostać bez reakcji nie tylko śląskich środowisk, ale wszystkich, którym drogie są prawda i wolność słowa.

Po raz kolejny – podobnie jak w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, któremu odmówiono rejestracji – Sąd Najwyższy wystąpił w uwłaczającej powadze tej instytucji roli pacynki polskiego nacjonalizmu. Do redakcji „Newsweeka” apelujemy, by nie ulegała presji przebranego w sędziowską togę łgarstwa i by upominała się o prawo do prawdy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej wzywamy do udziału w przyszłorocznych obchodach 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Stańmy solidarnie wobec ofensywy opartej na kłamstwie polityki historycznej i prób tuszowania polskich zbrodni – Ślązacy, śląscy Niemcy, przedstawiciele innych mniejszości i Polacy, którzy honor pojmują jako szacunek dla prawdy i godności człowieka. Stwórzmy wspólnotę wspartą na fundamencie tych wartości, stając w miejscach, gdzie funkcjonariusze Polski Ludowej zadawali cierpienie niewinnym ludziom, którzy nie pasowali do wizji jednolitego narodowo społeczeństwa. Upomnieć się o niezatrutą toksyną prymitywnego nacjonalizmu pamięć – to właściwy sposób uczczenia ofiar represji.

Za Zarząd
Ruchu Autonomii Śląska 
Jerzy Gorzelik