Ruch Autonomii Śląska w porozumieniu z Śląską Partią Regionalną oraz innymi ugrupowaniami regionalnymi tworzy Śląskie Porozumienie Wyborcze.

Ubiegłoroczne wybory samorządowe zakończyły się porażką śląskich ugrupowań. Ich elektorat nie uległ przy tym uszczupleniu, lecz podziałowi, co wykluczyło reprezentantów śląskich środowisk z udziału w pracach samorządu wojewódzkiego. Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych czujemy się w obowiązku wobec naszych wyborców i Górnego Śląska wyciągnąć wnioski z tego niepowodzenia.

Jest to szczególnie ważne w obliczu postępującej centralizacji państwa, podkopywania finansowych fundamentów samorządności i sprowadzania śląskości do dawno zużytych, banalnych sloganów. Przekonani o tym, że śląski głos powinien donośniej i skuteczniej rozbrzmiewać w polskim parlamencie, zawiązujemy Śląskie Porozumienie Wyborcze, które – reprezentując sygnatariuszy – zadecyduje o formule naszego udziału w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Jako swój obowiązek postrzegamy powstrzymanie ekonomicznej i kulturowej degradacji Górnego Śląska, pielęgnowanie jego różnorodności i zakorzenienia w kulturze zachodniej. Nasze Porozumienie pozostaje otwarte na tych, którzy podzielają te cele i wartości. Apelujemy do wszystkich śląskich ugrupowań o wspólną pracę w obliczu wyzwań, które przesądzą o przyszłości naszego regionu.

Więcej: Śląskie partie idą do wyborów: dotychczas podawano nam ochłapy [WIDEO]

Treść deklaracji Śląskiego Porozumienia Wyborczego