Koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska w Świętochłowicach w czwartek 25.07 rozpocznie realizację projektu “Plac Śląski”. Polega on na zagospodarowaniu terenu przy ul. Pieczki, ul. Mickiewicza, ul. Chorzowskiej oraz ul. ks. J. Michalskiego na potrzeby tamtejszej społeczności.

Wszystkich chętnych do montażu ławek i stolików dla mieszkańców zapraszamy.

Projekt realizowany jest za zgodą i w porozumieniu z MPGL Świętochłowice.