W miniony weekend w wielu miastach Górnego Śląska pojawiły się górnośląskie flagi w większej niż zazwyczaj ilości. Okazją ku temu był Dnia Ślōnskiyj Fany (Dzień Flagi Śląskiej). Do inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska przyłączyło się kilkanaście samorządów.

Dzień Górnośląskiej Flagi to inicjatywa zainaugurowana przez regionalistów z RAŚ, podczas której mieszkańcy oraz instytucje samorządowe wywieszają flagi regionalne. Celem akcji jest promowanie górnośląskich barw i symboliki w przestrzeni publicznej. Do coraz większej grupy mieszkańców eksponującej żōłto-modre fany na swoich posesjach, dołączają również samorządy. Górnośląskie flagi pojawiły się w Chorzowie, Rybniku, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu, Piekarach Śląskich, Świerklanach, Pilchowicach, Gierałtowicach, Tworogu, Świerklańcu, Mikołowie, Gostyni Śląskiej, Wyrach, Ornontowicach, Łaziskach Górnych, Pszczynie i Kobiórze.

W akcji zaangażowane były koła terenowe Ruchu Autonomii Śląska. Udostępniały one flagi zainteresowanym samorządom. W ten sposób żółto-niebieskie barwy zagościły w przestrzeni publicznej w ilości większej niż zazwyczaj. Efekt zaskoczył samych organizatorów. Akcja bowiem wywołała żywe i pozytywne reakcje zarówno wśród włodarzy miast, jak i zwykłych mieszkańców.

Skąd żółty i niebieski na górnośląskiej fladze?

Żółto-niebieskie barwy regionu nawiązują do tradycji heraldycznej Piastów górnośląskich. Złoty orzeł na niebieskiej tarczy pojawił się po raz pierwszy w 1222 roku na pieczęci księcia Kazimierza I opolskiego. W przeciwieństwie do orła dolnośląskiego inspirowanego wzorami niemieckimi godło władcy Górnego Śląska nawiązywało do herbów francuskich i włoskich. Symbolika ta została utrwalona przez Władysława Opolczyka, który w XIV wieku zarządzał m. in. Rusią Halicką (dzisiejsza Zachodnia Ukraina). Stąd na ukraińskiej fladze barwy naszego regionu, choć w odwróconej kolejności.

Symbolika górnośląska przetrwała do czasów współczesnych. Złoty orzeł na błękitnym polu ustanowiony został herbem autonomicznego województwa śląskiego równo 90 lat temu. Obecny był on także w herbie dawnego województwa katowickiego, a dziś odwołują się do niego oba górnośląskie województwa: opolskie i śląskie. Barwy regionalne odnajdziemy w emblematach wielu górnośląskich miast i gmin. Nawiązują do nich nawet tworzone dziś znaki i logotypy promocyjne.

Nie wszyscy przychylili się do pomysłu

Koła terenowe RAŚ nie zawsze spotkały się z pozytywnymi reakcjami, choć gmin, które odmówiły wspólnego świętowania były o wiele mniej tych, które poparły akcję. Orzesze i Racibórz oficjalnie odmówiły wzięcia udziału w Dnia Śląskiej Flagi. Orzesze poinformowało, że wystarczy stała obecność flagi województwa śląskiej na budynku urzędu miasta. Z kolei Racibórz argumentował brak zaangażowania tym, iż nie jest to święto państwowe (sic!).

W reakcji na tak niefortunny zakaz Zarząd Koła Terenowego Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim postanowił rozdać mieszkańcom Orzesza flagi przewidziane do przekazania tamtejszemu urzędowi miasta. Flagi otrzyma pierwszych 8 orzeszan, którzy 15 lipca poproszę o nie na facebokowym profilu koła.

W miniony weekend w wielu miastach Górnego Śląska pojawiły się górnośląskie flagi w większej niż zazwyczaj ilości. Okazją ku temu był Dnia Ślōnskiyj Fany (Dzień Flagi Śląskiej). Do inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska przyłączyło się kilkanaście samorządów.

Dzień Górnośląskiej Flagi to inicjatywa zainaugurowana przez regionalistów z RAŚ, podczas której mieszkańcy oraz instytucje samorządowe wywieszają flagi regionalne. Celem akcji jest promowanie górnośląskich barw i symboliki w przestrzeni publicznej. Do coraz większej grupy mieszkańców eksponującej żōłto-modre fany na swoich posesjach, dołączają również samorządy. Górnośląskie flagi pojawiły się w Chorzowie, Rybniku, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu, Piekarach Śląskich, Świerklanach, Pilchowicach, Gierałtowicach, Tworogu, Świerklańcu, Mikołowie, Gostyni Śląskiej, Wyrach, Ornontowicach, Łaziskach Górnych, Pszczynie i Kobiórze.

W akcji zaangażowane były koła terenowe Ruchu Autonomii Śląska. Udostępniały one flagi zainteresowanym samorządom. W ten sposób żółto-niebieskie barwy zagościły w przestrzeni publicznej w ilości większej niż zazwyczaj. Efekt zaskoczył samych organizatorów. Akcja bowiem wywołała żywe i pozytywne reakcje zarówno wśród włodarzy miast, jak i zwykłych mieszkańców.

Skąd żółty i niebieski na górnośląskiej fladze?

Żółto-niebieskie barwy regionu nawiązują do tradycji heraldycznej Piastów górnośląskich. Złoty orzeł na niebieskiej tarczy pojawił się po raz pierwszy w 1222 roku na pieczęci księcia Kazimierza I opolskiego. W przeciwieństwie do orła dolnośląskiego inspirowanego wzorami niemieckimi godło władcy Górnego Śląska nawiązywało do herbów francuskich i włoskich. Symbolika ta została utrwalona przez Władysława Opolczyka, który w XIV wieku zarządzał m. in. Rusią Halicką (dzisiejsza Zachodnia Ukraina). Stąd na ukraińskiej fladze barwy naszego regionu, choć w odwróconej kolejności.

Symbolika górnośląska przetrwała do czasów współczesnych. Złoty orzeł na błękitnym polu ustanowiony został herbem autonomicznego województwa śląskiego równo 90 lat temu. Obecny był on także w herbie dawnego województwa katowickiego, a dziś odwołują się do niego oba górnośląskie województwa: opolskie i śląskie. Barwy regionalne odnajdziemy w emblematach wielu górnośląskich miast i gmin. Nawiązują do nich nawet tworzone dziś znaki i logotypy promocyjne.

Nie wszyscy przychylili się do pomysłu

Koła terenowe RAŚ nie zawsze spotkały się z pozytywnymi reakcjami, choć gmin, które odmówiły wspólnego świętowania były o wiele mniej tych, które poparły akcję. Orzesze i Racibórz oficjalnie odmówiły wzięcia udziału w Dnia Śląskiej Flagi. Orzesze poinformowało, że wystarczy stała obecność flagi województwa śląskiej na budynku urzędu miasta. Z kolei Racibórz argumentował brak zaangażowania tym, iż nie jest to święto państwowe (sic!).

W reakcji na tak niefortunny zakaz Zarząd Koła Terenowego Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim postanowił rozdać mieszkańcom Orzesza flagi przewidziane do przekazania tamtejszemu urzędowi miasta. Flagi otrzyma pierwszych 8 orzeszan, którzy 15 lipca poproszę o nie na facebokowym profilu koła.