Wczoraj w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, po raz dwunasty,  odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „Górnośląski Tacyt“. Kapituła  pod przewodnictwem prof. Ryszarda Kaczmarka uhonorowała tym wyróżnieniem dr Bogusława Tracza w kategorii badacz historii oraz Grzegorza Kulika w kategorii popularyzator.

Dr Bogusław Tracz jest autorem monografii Gliwic „Gliwice. Biografia miasta“ i właśnie tę publikację doceniła kapituła. W laudacji prof. Ryszard Kaczmarek zwrócił uwagę, iż jest to książka, po którą sięgać mogą nie tylko historycy, ale każdy czytelnik, ponieważ jej wielkim atutem jest przystępny język w jakim została napisana, dzięki czemu monografia trafiła do szerokiego grona odbiorców.

Z kolei Grzegorz Kulik otrzymał nagrodę za jego wkład w popularyzację języka śląskiego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych. Warto przypomnieć, iż oprócz znakomitych tłumaczeń na język śląski literatury polskiej, jak i światowej (Drach Szczepana Twardocha, Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa oraz Mały książe Antoine’a de Saint-Exupéry’ego) Grzegorz Kulik jest także autorem translatora oraz Korpusu Ślōnskij Mŏwy (https://silling.org).

Po uroczystym wręczeniu Tacytów tradycyjnie odbyła się krótka dyskusja z udziałem laureatów oraz prof. Małgorzaty Myśliwiec. Tematem tegorocznej dyskusji była emancypacja kulturowa Ślązaków po 1989 roku.

„Górnośląski Tacyt“ to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii Górnego Śląska. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej
historiografii, wieloletni proboszcz parafii w Tworkowie pod Raciborzem, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.