Członkowie Ruchu Autonomii Śląska po raz kolejny, jak co roku, w każdą drugą niedzielę października, wzięli udział w pielgrzymce na Górę Świętej Anny.


Celem pielgrzymki na Annaberg była msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. Kazanie po ślonsku wygłosił ks. dr Robert Chudoba, dyrektor Centrum Edukacyjnego Jana Pawła II w Gliwicach.
W swoim kozaniu wezwał wszystkich Ślązaków do jedności oraz pielęgnowania tradycji i godki ślonskij. Mówił o miłości do Heimatu, który jest bliski sercu każdego Ślązaka i o który powinniśmy dbać wszyscy wspólnie.
Ks. dr Chudoba pochodzi z Gliwic Ostropy, święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Studiował w Wiedniu, gdzie zrobił doktorat z pedagogiki religii. Po powrocie został diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i dyrektorem Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach.