Liceum im. Stefana Batorego jako pierwsze w Chorzowie otrzymało przygotowany przez nas plakat informujący o urodzonych na Śląsku laureatach nagrody Nobla. To kolejna inicjatywa, którą wspierają nauczyciele-regionaliści z tej wielkohajduckiej szkoły oraz lokalni działacze Ruchu Atonomii Śląska.

Cieszy nas niezmiernie, że nauczyciele poświęcają swój czas na to by pracować nad edukacją regionalną. Jesteśmy po to, by wspierać takie inicjatywy, dzięki którym młodzież poznaje swoją historię – cieszy się jeden z promotorów akcji “Śląscy nobliści w chorzowskich szkołach”, Krzysztof Szulc.

Państwo nie wspiera edukacji regionalnej, więc bierzemy sprawy w swoje ręce i przypominamy uczniom o noblistach, którzy urodzili się na naszej ziemi – dodaje Michał Kiołbasa, przewodniczący chorzowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska.

 

Kurt Alder - noblista z Królewskiej Huty

Jednym z noblistów, którzy znaleźli się w pomocy naukowej przygotowanej przez RAŚ jest Kurt Alder. Urodził się w 1902 roku w ówczesnej w Królewskiej Hucie. Pochodził z rodziny o chłopskich korzeniach. W 1908 roku rozpoczął edukację w Królewskiej Hucie,  po zdaniu matury rozpoczął studia na studia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie . Naukę kontynuował na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta, gdzie spotkał Otto Dielsa. Pod jego kierunkiem ukończył  pracę doktorską  pod tytułem “O przyczynie i przebiegu reakcji estru kwasu azodikarboksylowego”, którą obronił 24 lipca 1926 r. Kurt Alder na stałe dołączył do zespołu Dielsa i kontynuował swoją pracę naukową. W roku 1950 otrzymał wraz Ottonem Dielsem nagrodę Nobla za odkrycie syntezy dienowej. Był sygnatariuszem  ” manifestu z Lindau” wzywającego do zakazu używania broni atomowej. W 1979 r. na jego cześć nazwano jeden z kraterów na księżycu, natomiast w roku 2006 krater towarzyszący nazwano Adler E . Człowiek urodzony w Królewskiej Hucie znany na całym świecie, a mieszkańcy Chorzowa nie wiedza o nim nic lub prawie nic.

Krzysztof Szulc, radny Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie

Krzysztof Szulc jest radnym Miasta Chorzowa z ramienia Ruchu Autonomii Śląska od 2014 roku. Jeśli chcesz się z nim skontaktować w sprawie plakatu ze śląskimi noblistami lub w innej kwestii napisz e-maila na adres chorzow@autonomia.pl

Michał Kiołbasa to lokalny społecznik, przewodniczący koła Ruchu Autonomii Śląska w Chorzowie.  Jeśli chcesz się z nim skontaktować w sprawie napisz e-maila na adres chorzow@autonomia.pl