Waldemar Murek, kierujący pracami Komitetu Założycielskiego Śląskiej Partii Regionalnej, przesłał komunikat, związany ze złamaniem postanowień statutu Śląskiej Partii Regionalnej przez pana Grzegorza Frankiego . W najbliższym czasie odbędzie się otwarte spotkanie, poświęcone konsultacjom programu ŚPR.

Komunikat przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Śląskiej Partii Regionalnej

W związku z wyborem pana Grzegorza Frankiego na wiceprzewodniczącego katowickich struktur Platformy Obywatelskiej, co, w świetle statutu Śląskiej Partii Regionalnej, wyklucza jego dalszy udział w naszym projekcie, pragnę podziękować mu za dotychczasową współpracę. Decyzję pana Frankiego, sprzeczną z deklaracjami, złożonymi wobec założycieli ŚPR, w tym członków Związku Górnośląskiego, przyjmujemy z żalem, ale również ze zrozumieniem, uznając, że każdy ma prawo do własnej ścieżki politycznej kariery. Jednocześnie informujemy, że równolegle do procesu rejestracji Śląskiej Partii Regionalnej trwają prace nad jej programem, w które w najbliższym czasie zamierzamy zaangażować również szerokie grono sympatyków naszego projektu.

Za Komitet Założycielski Śląskiej Parii Regionalnej
Waldemar Murek – przewodniczący