Ruch Autonomii Śląska zaproponował podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego w sprawie zwrócenia przez Skarb Państwa całego gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego  i gmachu Sejmu Śląskiego. Poniżej treść uchwały, jaką przedstawił klub radnych Ruchu Autonomii Śląska na dzisiejszym posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego.
Przed 95 laty, po włączeniu do państwa polskiego wschodniej części Górnego Śląska, odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego – ciała ustawodawczego, ustanowionego na mocy ustawy konstytucyjnej, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 15 lipca 1920 roku. W roku 1923 rozpisany został konkurs na projekt siedziby władz autonomicznego województwa śląskiego. W kolejnych latach wzniesiono gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego, oddany do użytku w 1929 roku. Prace sfinansowano ze środków Skarbu Śląskiego, pochodzących z podatków pobieranych na terenie województwa.
Budynek służył wojewódzkim władzom ustawodawczym i wykonawczym do niemieckiej agresji w 1939 roku. Po objęciu większej części Górnego Śląska przez polską administrację, na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 roku przejęty został przez Skarb Państwa, w którego rękach pozostaje do dziś, mimo utworzenia w roku 1999 samorządu wojewódzkiego.
Zwracamy się do Pani Premier z apelem o przekazanie gmachu, wzniesionego wysiłkiem śląskich podatników i pozostającego symbolem śląskiej samorządności, Województwu Śląskiemu.
Niech ten gest władz Rzeczypospolitej Polskiej będzie wyrazem szacunku dla regionalnych tradycji i dla naszej samorządowej wspólnoty.
***
UZASADNIENIE
Krajowa Rada Narodowa dekretem z dnia 6 maja 1945 roku, likwidując Skarb Śląski przekazała jego mienie Skarbowi Państwa. Na mienie to składał się między innymi gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego. Od przywrócenia samorządu wojewódzkiego w roku 1999 w budynku odbywają się prace sejmiku województwa śląskiego, a część powierzchni jest wykorzystywana przez Urząd Marszałkowski. Gospodarzem pozostaje jednak administracja rządowa, na rzecz której województwo zobowiązane jest wnosić opłaty. Żywy ostatnio temat zmian własnościowych, wprowadzonych dekretami władz komunistycznych, oraz 95 rocznica pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego są okazją do podjęcia starań o odzyskanie gmachu przez wspólnotę regionalną, reprezentowaną przez samorząd wojewódzki.