Od niedawna mieszkańcy województwa śląskiego mogą wnosić pod obrady Sejmiku własne projekty uchwał. Warunkiem jest zebranie pod projektem uchwały co najmniej 10 tysięcy podpisów. Decyzję w tej sprawie podjął 13 lutego 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego, na wniosek Ruchu Autonomii Śląska.

„Uchwalona zmiana w Statucie Województwa Śląskiego, bo do tego sprowadza się nowe rozwiązanie, to sedno samorządności. Takie rozstrzygnięcia powinny funkcjonować w każdym samorządzie. Pozwalają one na faktyczną budowę społeczeństwa obywatelskiego, wyzwalają zaangażowanie i decyzyjność mieszkańców, dają rzeczywiste poczucie tego, że samorząd to przede wszystkim wspólnota, od której zależą ważne dla społeczności lokalnej sprawy. Uchwała Sejmiku musi być jeszcze zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Mam nadzieję, że będzie to tylko formalność, bo takie rozwiązanie funkcjonuje już na przykład w województwie lubuskim i w kilku dużych miastach, m.in. w Katowicach”  – podkreśla dr Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dotychczas inicjatywa uchwałodawcza przysługiwała Sejmikowi Województwa, grupie co najmniej 4 radnych, klubom radnych, komisjom, Przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi. Poszerzenie katalogu inicjatorów procesu legislacyjnego stanowi ważny krok w budowaniu samorządności na szczeblu regionalnym.