W piątek 20 listopada około godziny 11:00 nastąpi długo oczekiwane odsłonięcie kamienia pamięci ofiar obozu przejściowego w Świętochłowicach w tzw. Hali Targowej przy ul. Katowickiej 31. Hala Targowa jest miejscem, nieopodal którego corocznie zatrzymują się uczestnicy Marszu Pamięci Ofiar Obozu Zgoda, aby uczcić pamięć Górnoślązaków tam zamordowanych. Dotychczas spotykaliśmy się przy klombie, gdzie składaliśmy kwiaty. Dziś będziemy mogli z należnym honorem czcić pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. Ruch Autonomii Śląska od ponad pięciu lat starał się, aby w tej okolicy powstało miejsce upamiętniające ofiary tamtych dni. Dziś, dzięki życzliwości radnych i władz miasta Świętochłowice, po blisko 5 latach starań możemy pochwalić się zakończeniem rozpoczętej przez nas inicjatywy. Cieszymy się, że udało się ukończyć prace jeszcze w roku Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945.

Na zakończenie krótki rys historyczny tego miejsca. W końcu lutego i na początku marca 1945 r. miejsce to stało się więzieniem dla kilkudziesięciu Górnoślązaków aresztowanych przez funkcjonariuszy UB. Z relacji ocalonych wynika, że przetrzymywano ich w Hali Targowej około dwóch miesięcy, a strażnikami dowodził okryty złą sławą komendant obozu na Zgodzie – Salomon Morel. Więźniowie byli bici i głodzeni, a część z nich torturowano w ubikacjach łaźni miejskiej, usytuowanej w podziemiach Hali Targowej. Według zebranych dotąd przez katowicki IPN informacji zginęło wtedy ponad dwadzieścia osób, a resztę zaprowadzono pieszo lub przewieziono tramwajami do obozu Zgoda.