W środę, 17 grudnia 2014, odbyła się czwarta, ostatnia w tym roku, sesja Rady Miasta Katowice. Kolejna odbędzie się pod koniec stycznia, od początku przyszłego miesiąca rozpoczną swą pracę także komisje stałe RM. Radni RAŚ pracować będą w sześciu z nich. Przed dzisiejszą sesją nasi Radni: Marek Nowara oraz Aleksander Uszok złożyli interpelację w sprawie budowy pomnika ku czci Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Przyszły rok, który będzie oficjalnie obchodzony w naszym województwie Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945, jest świetnym pretekstem by taki pomnik w centrum regionu powstał. Miejsce też jest już znane – powinien to być Plac Wolności, gdzie jeszcze do niedawna, choć nie chce się wierzyć, stał pomnik żołnierzy radzieckich. Ponadto radny Marek Nowara złożył jeszcze interpelacje w sprawach:

  • rewitalizacji cennego zabytku industrialnego w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec – Kolonii Alfred – z uwzględnieniem działań poprawiających jakość życia jej mieszkańców,
  • budowy ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec (w kwietniu br. ponad 4 000 osób podpisało się pod tą inicjatywą, nie można zmarnować tej społecznej energii!),
  • wsparcia hufca harcerskiego I Szczepu znajdującego się w dzielnicy Wełnowiec, który jest integralną częścią dzielnicy i działa na rzecz dzieci i młodzieży z tej dzielnicy.

Marek Nowara po zakończonej sesji złożył również 3 interpelacje z innymi radnymi z okręgu nr 5. Nasi przedstawiciele bez względu na różnice pomiędzy ugrupowaniami potrafią współpracować na rzecz mieszkańców, czego dowodem są te interpelacje:

  • w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Korfantego z ul. Misjonarzy Oblatów (źle funkcjonująca sygnalizacja świetlna),
  • doświetlenia Parku im. A. Budnioka,
  • zmiany nazwy filii MDK „Koszutka” na Dębie na MDK „Dąb-Wełnowiec”.