Jak co roku, koła Ruchu Autonomii Śląska organizują akcję charytatywną „Tyta dlo pierszoka”. Dzięki ofiarności naszych działaczy, sympatyków i sponsorów możemy uszczęśliwić dzieci, które po raz pierwszy przekraczają progi szkoły. Tradycyjna tyta (czyli róg obfitości) dla uczniów z potrzebujących rodzin jest wręczana 1 września. W ramach akcji walczymy z wykluczeniem uboższych dzieci. Każdy może wesprzeć naszą akcję i wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Wpłat można dokonywać na konto:

Ruch Autonomii Śląska

ul. ks. Norberta Bończyka 9/4

40-209 Katowice

nr konta: 72 1020 2313 0000 3102 0190 3335 bank: PKO BP

tytuł przelewu: Tyta