Spot z udziałem reżysera Mirosława Neinerta (Teatr Korez) o potrzebie wpisania Ślązaków do katalogu mniejszości etnicznych.

www.youtube.com/embed/LwUX9oUjQI0