W ostatnich tygodniach w części górnośląskich miast zostały przeprowadzone badania sondażowe. Dotyczyły one rozpoznawalności trzech najważniejszych organizacji górnośląskiego ruchu regionalnego: Ruchu Autonomii Śląska, Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.