My, Ślązacy przywiązani jesteśmy do idei legalizmu. Szanujemy obowiązujące prawo, choć nie zawsze odzwierciedla ono nasze marzenia o życiu w pluralistycznym i tolerancyjnym społeczeństwie. Grudniowy wyrok Sądu Najwyższego odbierający nam demokratyczne prawo do zrzeszania się, przelał szalę goryczy. Czas, abyśmy sami, zgodnie z poszanowaniem prawa, wywalczyli to, co należy się nam jako największej mniejszości etnicznej w Polsce. Pora na obywatelską inicjatywę ustawodawczą, dzięki której śląskość przestanie być „nielegalna”.

Więcej na stronie http://www.jaskolkaslaska.eu/1210/Slazacy-czas-sie-zalegalizowacc

Zarejestruj sie na http://jestemslazakiem.pl