Przewozy Regionalne w sposób nieoczekiwany i niezapowiedziany przestały realizować usługi przewozowe, za które wcześniej zapłacili tej firmie pasażerowie województwa śląskiego. Dodatkowo, firma nie zniżyła się do udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień na temat sytuacji na śląskich i zagłębiowskich torach. Musieliśmy zadowolić się konferencją prasową zwołaną w Warszawie (!). PKP PR nie zapomniały jednak o najbardziej zainteresowanych, zatem zaproszenia otrzymały także regionalne śląskie media. Wniosek wydaje się prosty: gazeta ukazująca się na Śląsku powinna utrzymywać także warszawską filię redakcji, tylko po to, aby otrzymywać informacje na temat centralnie zarządzanych przedsięwzięć. Jest też inne wyjście: skończyć raz na zawsze z centralnym zarządzaniem i przekazać kompetencje decyzyjne na poziom regionalny. W dziedzinach najbliższych obywatelom. W Przewozach Regionalnych w różnych kierunkach rozchodzą się już tylko publiczne pieniądze.