Sejmik województwa śląskiego na wniosek radnych Ruchu Autonomii Śląska przyjął uchwałę upamiętniającą wielkie postaci związane z górnośląskim przemysłem: Friedricha Wilhelma von Redena, Johna Baildona i Antona Uthemanna. Okazją były odpowiednio 260., 240. i 150. rocznica urodzin trzech przemysłowców. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw było 9, wstrzymało się 6. Część radnych PiS nie wzięła udziału w głosowaniu, natomiast wśród głosujących przeciw, obok przedstawicieli PiS, byli także radni PO. Przewodniczący klubu radnych PiS, Czesław Sobierajski, w swoim wystąpieniu ukazał upamiętniane postaci jako bezwzględnych wyzyskiwaczy ludu polskiego, służących wrogiemu państwu pruskiemu. Wygłaszający krótką prelekcję prof. Ryszard Kaczmarek, kierownik Instytutu Badań Regionalnych, podkreślał natomiast zasługi przemysłowców dla rozwoju Górnego Śląska i podniesienia poziomu życia jego mieszkańców.