Koło RAŚ Świętochłowice zaprasza na konferencję „Górnośląskie zabytki dziedzictwem regionu”, która odbędzie się 13 kwietnia 2012 roku o godzinie 18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach.

Prezentacja multimedialna przedstawiająca krótką historię KWK „Deutschland/Polska” (w tej prezentacji zostanie wykorzystany film o tej kopalni nakręcony przez TVP).

Występ młodzieżowego zespołu wokalnego działającego przy MDK-u w Świętochłowicach

Panel dyskusyjny – „Rewitalizacja zabytków? konieczność czy fanaberia?” W panelu wezmą udział eksperci w kwestiach związanych z rewitalizacją zabytków poprzemysłowych: dr Henryk Mercik – chorzowski konserwator zabytków, radny sejmiku województwa śląskiego, Dariusz Walerjański – historyk, przewodniczący Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu – silnie zaangażowany w ratowanie zabytków postindustrialnych na Górnym Śląsku, Barbara Josińska – główny specjalista w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach oraz Jarosław Grzesik – szef górniczej „Solidarności”. Panel dyskusyjny będzie obejmował zagadnienia związane z formami oraz koniecznością rewitalizacji zabytków poprzemysłowych w mieście oraz szansami dla miasta związanymi z tego typu działalnością. Goście będą mogli także obejrzeć wystawę wybranych eksponatów związanych z Kopalnią „Deutschland/Polska” m. in. przedwojenne hełmy górnicze, lampy górnicze, sztandary, mundur górniczy, repliki pocztówek przedstawiających Kopalnię „Deutschland” oraz mapy.