Ktokolwiek zna szczegóły losów zabytkowego pomnika w Rudzie Śląskiej, jest proszony o pomoc w wyjaśnieniu jego historii. Historyk Przemysław Nadolski pisał: „Już przed I wojną światową, w roku 1900, przed bramą wejściową do huty stanął pomnik, który uznano za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki w granicach Rudy Śląskiej. Pomnik naczelnego dyrektora huty „Pokój” („Feiedenshutte”), Eduarda Meiera, wyobrażał jego popiersie na granitowym cokole w kształcie grubej kolumny o walcowatym przekroju, która spoczywała na czterostopniowym postumencie. Na jego stopniach stał hutnik w fartuchu trzymający w prawej dłoni kleszcze, a lewą dłoń wznoszący w górę. U stóp hutnika siedział młodociany robotnik, obok którego spoczywało koło zębate”.

Twórcą nowobytomskiego pomnika był rzeźbiarz Johannes Boese. Monument został zniszczony po roku 1945 jako „ślad niemczyzny”, ocalał jedynie cokół. Trwają poszukiwania wszelkich informacji, które mogą posłużyć rekonstrukcji pomnika. Eduard Meier był inżynierem hutniczym, który przybył na Górny Śląsk i w roku 1880 objął stanowisko dyrektora generalnego dzisiejszej Huty „Pokój” (Friedenshütte). Nastąpił wtedy czas modernizacji i rozbudowy huty. Wprowadzono produkcję stali w procesie konwertorowym-tomasowskim. Huta zwiększyła produkcję koksu, wzrosła liczba komór koksowniczych, uruchomiono własną płuczkę węgla oraz zastosowano nowatorski system Hoffmana. Powstała też nowoczesna kuźnia. Stalownię martenowską uruchomiono w hucie już w roku 1887. Dynamiczny rozwój huty w czasach Eduarda Meiera skutkował równie dynamicznym rozwojem osady, stanowiącej dzisiejszą dzielnicę Nowy Bytom. Konieczność zatrudniania nowych pracowników spowodowała potrzebę budowy największego ówcześnie osiedla robotniczego na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej. Osiedle to zwane popularnie „Kaufhaus” było wtedy bardzo nowoczesną strukturą osiedleńczą. Wybudowano też budynek Kasyna HP, obecnego Miejskiego Centrum Kultury. Wszelkie posiadane informacje proszę wysyłać na adres e-mail: lswaczyna@wp.pl, adres koła Ruda Śląska lub przekazywać przez telefon: 502 659 749. Leon Swaczyna / red. MB