Dziś o godzinie 15:30 pod katowickim oddziałem NFZ i delegaturą NFZ w Bielsku-Białej gromadzimy się w obronie naszych śląskich kart ubezpieczenia zdrowotnego. Nie bądźmy obojętni, gdy centralny NFZ niszczy dorobek Śląskiej Kasy Chorych, która jest przykładem na to, że potrafimy doskonale zarządzać polityką zdrowotną za nasze własne pieniądze. Protestujemy pod: Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na ul. Kossutha 13 praz Delegaturą Narodowego Funduszu Zdrowia w Bielsku-Białej na ul. Dworkowej 2.

http://www.facebook.com/events/164466450323203/złref=ts