Z inicjatywy radnych Ruchu Autonomii Śląska Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego. Konstanty Wolny był twórcą statutu autonomicznego Województwa Śląskiego oraz wieloletnim marszałkiem Sejmu Śląskiego. W przyszłym roku przypada 135. rocznica urodzin marszałka Wolnego oraz 90. rocznica pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że decyzja sejmiku przysłuży się propagowaniu wiedzy o tym wielkim, choć jak się zdaje, zapomnianym Ślązaku. Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877 r. w Bujakowie (Mikołów) w rodzinie niezamożnego kowala. Dzięki uporowi własnemu i wsparciu ojca ukończył katowickie gimnazjum oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam poznał Wojciecha Korfantego i związał się z ruchem polskim. Po zdaniu egzaminu państwowego w 1907 r. rozpoczął działalność adwokacką w Gliwicach. Pod koniec wojny zmobilizowany do służby pozafrontowej w armii cesarza Wilhelma. Po zawarciu rozejmu powrócił na Górny Śląsk i osiadł w Bytomiu. W tym czasie rozpoczął działalność polityczną. Jako reprezentant Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego wszedł w skład Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. W maju 1920 r. przy Wydziale Prawnym Komisariatu powołano Komisję Samorządową. Na jej czele stanął wicekomisarz Wolny. W przeciągu dwóch miesięcy wraz z niewielką grupą działaczy opracował Statut Organiczny Województwa Śląskiego, który został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 15 lipca 1920 r. Po pierwszych wyborach do regionalnego parlamentu we wrześniu 1922 r. Konstanty Wolny został marszałkiem Sejmu. Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, aż do 1935 r., mimo że przez większość tego okresu pełnię władzy próbowała przejąć antydemokratyczna grupa reprezentująca sanacyjny reżim, z Michałem Grażyńskim na czele. We wrześniu 1939 r. Konstanty Wolny wyjechał do Lwowa. Zmarł tam 9 listopada 1940 r. 6 listopada 2004 r. na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci marszałka Wolnego. Zasługi tego wybitnego Górnoślązaka XX w. zdają się być odwrotnie proporcjonalne do pamięci o nim. Dlatego wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa doprowadzi do przywrócenia regionalnej świadomości historycznej osoby Konstantego Wolnego.