Podczas trzeciej edycji cyklu dyskusyjnego rozmawiać będziemy o problemie rewitalizacji górnośląskiej przestrzeni postindustrialnej. Jakie znaczenie mają dziś dla nas wieże szybowe i pozostałości wielkich pieców hutniczych? Czy relikty epoki przemysłowej są naszym bogactwem czy niechcianą spuścizną? Nad odpowiedziami na te i inne pytania będą się zastanawiali: Monika Paca – działaczka społeczna i inicjatorka rewitalizacji dzisiejszej Galerii Szyb Wilson, Henryk Mercik – architekt i konserwator zabytków, za sprawą którego wyremontowano m.in. kolonię Ficinus i Kaufhaus. Spotkanie poprowadzi Jarosław Gibas, redaktor naczelny „Nowej Gazety Śląskiej”. Serdecznie zapraszamy!