W dniu 4 września 2011 w gminie Świerklany (powiat rybnicki) odbyło się kolejne prareferendum w sprawie przywrócenia autonomii regionalnej. W głosowaniu wzięło udział 811 mieszkańców gminy, co stanowi ponad 8,9% wszystkich uprawnionych. Za głosowało 799 osób (ponad 99% głosów ważnych), przeciw 7, padło też 5 głosów nieważnych. W prareferendum uczestniczyło także 185 osób spoza gminy. 179 zagłosowało za, 5 przeciw, jedna oddała głos nieważny.