Uroczystość wręczenia Nagród im. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” za rok 2010 miała miejsce w poniedziałek, 6 czerwca w Auli im. Kazimierza Popiołka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Statuetki odebrali: Kazimierz Kutz za całokształt dorobku artystycznego i prof. Aleksander Nawarecki za książkę „Lajerman”. Laudację dla reżysera wygłosiła red. Aleksandra Klich z „Gazety Wyborczej”, a dla prof. Nawareckiego prof. Zbignew Kadłubek. Po wręczeniu nagród i podziękowaniach rozpoczął się panel dyskusyjny na temat „Śląskie przebudzenie?”. Oprócz laureatów w rozmowie wzięli udział również publicysta Michał Smolorz i przewodniczący kapituły nagrody, prof. Ryszard Kaczmarek. Nagroda została ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska cztery lata temu. Co roku jest przyznawana w kategoriach „badacz historii” i „popularyzator historii”.