W najbliższy poniedziałek o godz. 18.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka (WNS UŚ, Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się wręczenie Nagród im. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Kapituła Nagrody postanowiła nie przyznawać nagrody w kategorii „badacz historii”, w zamian za to laureatem został Kazimierz Kutz w uznaniu za całokształt dorobku artystycznego. W kategorii „popularyzator historii” uhonorowany zostanie prof. Aleksander Nawarecki za książkę „Lajerman”. Zapraszam też na pierwsze spotkanie dyskusyjne z cyklu „Porozmawiajmy o Śląsku”. Odbędzie się ono również w Katowicach, w klubie Gugalander (ul. Jagiellońska 17a), w niedzielę o godz. 18:00. W spotkaniu udział wezmą znany katowicki architekt Robert Konieczny (KWK Promes) oraz socjolog dr Piotr Kulas, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Moderatorem dyskusji będzie Jarosław Gibas.