Zdecydowana większość – ok. 98% – uczestników prareferendum w Imielinie i Lędzinach odpowiedziała pozytywnie na pytanie „Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą miał w Polsce w okresie międzywojennym?”.

Pogoda pokrzyżowała jednak plany organizatorom imprez plenerowych Dni Imielina. Mimo to, w strugach ulewnego deszczu, do urn pofatygowało się ok. 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Do głosowanie mogły przystąpić również osoby spoza Lędzin i Imielina, którzy w sumie oddali ponad 220 głosów.

Prareferendum miało charakter edukacyjnego happeningu. Nie jest wiążące.