Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Dochody: 51.620,24 zł – samoopodatkowanie kół, Rady i zarządu (+ dodatkowe wpłaty) – 21.072 zł – wpłaty na prenumeratę JASKÓŁKI – 1.210,98 zł – darowizny – 24.450 zł – podnajem lokalu – 3.370 zł – pozostałe wpłaty na akcje RAŚ – 1.517 zł  – odsetki bankowe – 0,26 zł

Wydatki: 29.380,12 zł – druk JASKÓŁKI – 14.250 zł – wysyłka prenumeraty – 998,50 zł – czynsz za lokal – 8.040 zł – założenie sprawy sądowej – 2.123,64 zł – zwrot dotacji (UM Mysłowice) – 1.100 zł – reklama – 2.793 zł – prowizje bankowe – 75 zł

Stan środków na koncie na 31.12.2010 r.: 23.349,54 zł

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

DOCHODY: 28.305,78zł Samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu (+dodatkowe wpłaty) – 16.074,-zł Wpłaty na wydawanie Jaskółki – 2.281,63 zł Dotacje samorządu (UM Mysłowice) – 3.500,- zł Wpłaty na utrzymanie lokalu – 1.100,- zł Podnajem lokalu – 1.720,- zł SPONSOR RAŚ – 1.740,- zł Pozostałe wpłaty na akcje RAŚ – 1.890,04 zł Odsetki bankowe – 0,11 Dofinansowanie do Jaskółki z SILESIA PROGRESS – 3.082,60 (poza budżetem RAŚ)zł

WYDATKI: 29.186,- zł Wydawanie Jaskółki – 15.440,- zł wysyłka gazet – 892,52 zł domena autonomia.pl – 900,- zł; Paczka do ministerstwa; – 124,68 zł czynsz za lokal – 7.695,- zł Górnośląskie Dni Dziedzictwa – 1.500,-zł Turniej Piłkarski w Mysłowicach – 2.174,- zł prowizje banknowe – 160,- zł Tyta do pierwszoka; – 300,-zł

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

DOCHODY: – samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu + dodatkowe wpłaty członków 12.159,50 zł – wpłaty na wydawanie Jaskółki 2.647,30 zł – inne darowizny sympatyków RAŚ 5.301,14 zł – odsetki bankowe 23,60 zł – darowizny na utrzymanie biura 1.510,zł – podnajem lokalu 3.140,- zł – dotacje samorządu (UM Mysłowice) 3.000,- zł

ŁĄCZNIE 27.781,54 zł

WYDATKI: – dofinansowanie druku Jaskółki 12.856,- zł – prowizje bankowe 155,50 zł – czynsz za lokal 7.379,- zł – utrzymanie domeny RAŚ 68,32 zł – wysyłka gazet 609,95 zł – wyjazd do Warszawy 1.500,- zł – Imprezy Koła Mysłowice 4.000,- zł

ŁĄCZNIE 26.568,77 zł Stan kasy + konta na 1.01.2008 r. 475,60 zł Stan kasy + konta na 31.12.2008 r. 2.687,84 zł

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

ROZCHODY 21.864,44 zł Jaskółka 10.523,61 zł – koszty prenumeraty 461,42 zł Marsz Autonomii 2.133,- zł – orkiestra dęta 1.950,- zł – pocztówki do prezydenta 183,- zł plakaty. 300,- zł Górnośląski Tacyt – druk zaproszeń i plakatów 528,26 zł Utrzymanie domeny raslaska.org 68,32 zł Rocznica podziału Górnego Śląska 373,20 zł – przejazd tramwaju specjalnego 300,-zł – druk bilet 73,20 zł Górnośląskie Dni Dziedzictwa 5.800,-zł – prezentacje prelegentów 2.800,- zł – druki promocyjne – spacer historyczny w Mysłowicach 1.000,- zł Składka w EFA (Wolny Sojusz Europejski) 1.001,83 zł Utrzymanie nowego lokalu Zarządu 588,- zł Koszty obsługi konta 72,62 zł Środki na kocie i w kasie 31 XII 2007 r. 475,60 zł