Świętochłowice: ratujemy Dwie Wieże

Ruch Autonomii Śląska

Wieże kopalni „Polska” w Świętochłowicach, symbol górniczej tradycji miasta, niszczeją. Ich tragiczny stan można jednak poprawić, gdyby teren przejęło miasto i pozyskało dofinansowanie na wzmocnienie ich konstrukcji. Rewitalizacja wież jest konieczna. Nie możemy pozwolić na zniszczenie tych zabytków dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska. W związku z tym prowadzimy akcję zbierania podpisów do prezydenta miasta, Dawida Kostempskiego, w sprawie komunalizacji i komercjalizacji wież byłej KWK „Polska”. Petycja jest organizowana przez http://autonomia.pl/kolo/Swietochlowice RAŚ Świętochłowice oraz stowarzyszenie Genius Loci. Kontakt: swietochlowice@autonomia.pl, tel. +48 500 516 591 Strona na facebooku: http://www.facebook.com/pages/Ratujmy-Dwie-Wie%C5%BCe/232746476767536  Petycja do pobrania http://www.ras_swietochlowice.republika.pl/data/petycja.pdf. Petycję można podpisać w stałych punktach, których lista znajduje się http://www.ras_swietochlowice.republika.pl/wieze.htm.